- Dreissigjähriger Krieg

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Výstava "Žoldnéři, hrůzy a epidemie. Frankové a Češi v třicetileté válce". (24. března - 23. září 2018) představuje události první poloviny 17. století v našem regionu z pohledu tehdejších obyvatel. Muzeum v rámci této výstavy prostřednictvím lokálních a regionálních příkladů popisuje tuto otřesnou dějinnou epochu mezi lety 1618 a 1648, aniž by opomínalo kontext celoevropských Kurátoři výstavy z Muzea Franského Švýcarska shromáždili četné původní objekty z tohoto období: mimo jiné listiny, propagandistické letáky, zbraně, obrazy a předměty denní potřeby. Z vybraných dochovaných tištěných pohřebních kázání  byly sestaveny biografie nejrůznějších osob, které jsou prezentovány formou audiozáznamu.  Takto zprostředkované osudy jednotlivců umožňují velice osobní náhled na život lidí v době, ve které se okamžiky šťastné a hrozivé často střídaly v těsném sledu. Velice zřetelně to dokládají působivé a intenzivní grafiky Jacquese Callota.
 
Zvláštní výstava zabírá dvě budovy velkého regionálního muzea. Kromě prostorného zvláštního výstavního sálu bude výstava umístněna ve dvou dalších poschodích sousedící budovy, kde se momentálně ještě nachází části stálé expozice. Autoři výstavy ji koncepčně rozdělili na několik tematických okruhů.
 
 
·         Předehra k válce
·         Váleční štváči
·         Region a jeho aktéři
·         Venkovský život
·         Městský život
·         Úpadek peněz
·         Žoldáci
·         Drancování a útrapy
·         Obléhání a boje
·         Epidemie a obživa
·         Doba meziválečná
·         Touha po míru a mírová jednání
·         Důsledky války
·         Reflexe událostí 
Team muzea ke zvláštní výstavě v současnosti připravuje bohatý doprovodných program s jarmarky, přednáškami, předčítáním a hudebními akcemi.

Pro skupiny nabízí muzeum po domluvě prohlídky zvláštní výstavy s průvodcem. Jejich konání je po domluvě možné i mimo běžnou otvírací dobu.
Prohlídky přizpůsobené specifické cílové skupině a věkové kategorie je možné rezervovat již nyní.akci podpořili:


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü